We are Engineering
We are Projecting
We are Marketing
We are Friendly
We are what you need
Čime se bavimo

Čime se bavimo

Projektovanje tehnologije u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana mesa i drugih animalnih proizvoda.

O nama

PROJEKTOVANJE

Firma "YU PETROVIĆ" je specijalizovana za projektovanje tehnologije u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana ( prodaje ) mesa i drugih animalnih proizvoda, i to:

 • Linija klanja svinja, goveda, ovaca i živine
 • Objekata za obradu i preradu ribe, divljači, meda i drugih animalnih proizvoda (sem mleka )
 • Hlađenje i smrzavanje mesa
 • Rasecanje i pakovanje mesa
 • Prerada mesa u kobasice, konzerve, dimljene i sušene proizvode,gotova jela, usitnjeno meso, slanine i masti
 • Logističkih skladišta
 • Supermarketa i prodavnica mesa i prehrambenih proizvoda sa enterijerom.

Projektovani objekti su industrijskog i zanatskog karaktera za lokalna tržišta i za izvoz, u zemlje EU i SAD. Firma "YU PETROVIĆ" poseduje LICENCU za izradu TEHNOLOŠKIH PROJEKATA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI BROJ: 351-02-00455/2003-7, izdatu 04.04.2003.godine u Beogradu od strane Ministarstva urbanizma i građevina Republike Srbije, a na osnovu Referens liste koja je tada sadržala preko 300 urađenih idejnih i glavnih tehnoloških projekata i preko 100 izvedenih i registrovanih objekata od strane Veterinarske inspekcije Republike Srbije. Tokom dugogodišnjeg rada u ovoj oblasti firma "YU PETROVIĆ" je uradila preko 400 projekata za privatne investitore u Republici Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i BiH, Makedoniji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rusiji, Kazahstanu, Iranu i dr. kao i za brojne naručioce.

INŽENJERING I KONSALTING

Firma "YU PETROVIĆ", po želji investitora ili isporučioca opreme za projektovane objekte ugovara i izradu druge tehničke dokumentacije, inženjering i konsalting usluge, po sistemu "ključ u ruke". Obavlja tehnološki nadzor za vreme gradnje i montaže opreme,kako pri izgradnji malih i srednjih, tako i velikih industrijskih objekata. Firme sa kojima su realizovane brojne konsalting i inženjering usluge su:

 • PROJEKTNI BIRO "VUKADINOVIĆ" – Šid
 • "BALINT" – Vrnjačka Banja
 • "JUGOSTROJ" – Beograd
 • "NIEROS" – Nemačka
 • "BANSS" – Nemačka
 • WAMMA - Poljska

Visoku stručnost i angažovanost saradnika firma, "YU PETROVIĆ" obezbeđuje zahvaljujući svakodnevnim posetama objektima industrije mesa u zemlji i inostranstvu, specijalizovanim sajmovima u Evropi i učestvovanjem na naučnim i stručnim simpozijima.

Za rad na izradi delova projektne dokumentacije, obuku radnika, izradu novih proizvoda i slično, firma "YU PETROVIĆ" angažuje poznate naučne i stručne radnike iz naše zemlje i inostranstva.

POSREDOVANJE I MENADŽMENT

Svoju angažovanost firma "YU PETROVIĆ" usmerava i na posredovanje i zastupanje u prodaji opreme za industriju mesa, kako proizvodača iz zemlje, tako i inostranstva. Pored pojedinačne opreme: kuka, dizalica, testera, postolja, stolova, posuda, agregata za hlađenje, rashladnih vitrina, vrata, slivnika,"Kutera", "Volfa", mešalica, punilica, pušnica, pojedinačnih uređaja za linije klanja, skladišta, vaga i dr. Posreduje i zastupa pri prodaji i kompletnih proizvodnih linija za klanje goveda, svinja, živine i drugih proizvodnih linija, najpoznatije svedske i domaće proizvođače i dustributere te opreme, a među njima firme:

 • "KROIS UND SÖHNE" – Austrija
 • "AGROS KB" – Novi Sad
 • "JARVIS"
 • "BANSS"
 • "POMURKA" – Slovenija
 • "BASTRA"

Ovaj vid delatnosti se ostvaruje zahvaljujući kontinuranim kontaktima sa proizvođačima opreme u zemlji i inostranstvu. Firma "YU PETROVIĆ" takođe posreduje u nabavci rezervnih delova i obezbeđuje servis za brojne mašine najpoznatijih sveTskih proizvođača

Kontakt

MISLITE DA VAM MOŽEMO POMOĆI?
VOLELI BI DA ČUJEMO ŠTA IMATE DA KAŽETE.

Hvala! Poruka je poslata.
Greška! Pogledajte označena polja.

GDE DA NAS NAĐETE


21000 Novi Sad

Cara Dušana, 56

SRBIJA

EMAIL


zarko@yupetrovic.co.rs